Spotkajmy się po raz IX

6-8 października 2017 roku w „Orlim Gnieździe” w Szczyrku