Spotkajmy się po raz IX

6-8 października 2017 roku w „Orlim Gnieździe” w Szczyrku

Dobra wiadomość dla uczestników..Cena za udział w sympozjum ,taka sama jak w tamtym roku!

Zapisy już od 1.04.2016

Informacje 698-627-921